Uczcie dzieci muzyki dla ich dobra

„Uczcie dzieci muzyki dla ich dobra” – to zdanie pochodzi z wniosków do badań naukowych przeprowadzonych przez Kenny’ego Robinsona – brytyjskiego eksperta w zakresie badań procesów edukacyjnych. Kilka tysięcy dzieci podzielono na trzy grupy: te które nie uczą się muzyki, te które uczą się grania z nut, oraz te które uczą się improwizacji. Przed badaniem sprawdzono wyniki wszystkich dzieci w szczegółowych testach obejmujących m.in. badanie ilorazu inteligencji. Po dwóch latach testy powtórzono. U dzieci, które nie uczą się muzyki, stwierdzono normalny rozwój inteligencji związany z wiekiem. U dzieci, które uczą się z nut, stwierdzono trochę większy przyrost, ale w trzeciej, improwizującej grupie przyrost był zaskakująco wysoki (sięgał 40%). Dzieci osiągały też znacznie lepsze wyniki w szkole, niż ich rówieśnicy. Dzieje się tak, ponieważ muzyka jest jedyną dziedziną sztuki angażującą jednocześnie w tym samym stopniu obie półkule mózgu – tj. odpowiedzialną za wyobraźnię prawą, oraz za myślenie abstrakcyjne – lewą półkulę. Dodatkowo muzyka, inaczej niż np. poezja lub malarstwo, jest sztuką czasu rzeczywistego.

Gdy ktoś gra – mózg pracuje na pełnych obrotach i nie znamy lepszego ćwiczenia stymulującego jego pracę. Ta aktywność powoduje utworzenie dodatkowych połączeń między półkulami, przez co wzrasta znacząco kreatywność. Proces ten opóźnia starzenie się mózgu i zachowuje jego elastyczność przez długi czas. Muzyka jest dla umysłu tym samym, czym są ćwiczenia fizyczne dla ciała. W magazynie „Gitarzysta” z 2018 jest felieton z odnośnikami do tych badań (można go znaleźć na stronie www.fulara.com → Artykuły → Felietony w „Gitarzyście”). Nie bez powodu Einstein grał na skrzypach i pisał muzykologiczne rozprawy. (Tekst ukazał się w „Czasie Ostrzeszowskim”).

W naszej szkole mamy specjalne grupy dla dzieci w wieku 5-8 lat w których ćwiczymy rytmikę, podstawy gry na różnych instrumentach tak, aby dziecko w przyszłości w bardziej obiektywny sposób mogło ocenić który instrument woli. Często dzieci wybierają instrument na podstawie obrazków, filmów z telewizji. Lekcje najczęściej prowadzone są przez dwóch nauczycieli jednocześnie (jeden jest specjalistą ds. muzycznych, drugi ds. wychowania).

Uczcie dzieci muzyki dla ich dobra