Oferta naszej szkoły jest skierowana do wszystkich osób, które chcą w sobie rozwijać swoją pasję i umiejętności muzyczne niezależnie od wykorzystywanego instrumentu. Wychodzimy naprzeciw niekonwencjonalnym metodom nauczania. Omawiane na zajęciach treści są oparte na przykładach znanych utworów z muzyki rozrywkowej aby jak najbardziej przybliżyć uczniom tematykę zajęć i zaprezentować ją w ciekawy sposób.

Niezależnie od preferowanego gatunku muzycznego i wieku, każdy może podjąć naukę w naszej szkole. W czasie nauki nasi uczniowie tworzą kilkuosobowe zespoły w skład których będą wchodzić osoby o zbliżonych do siebie gustach muzycznych. Składy te będą występować kilka razy w roku na różnych koncertach, będą też wspólnie komponować, aranżować i nagrywać wielościeżkowo utwory demo. Pozwoli to zdobyć doświadczenie w zakresie współpracy w zespole, panowania nad stresem w czasie występów, kompozycji i aranżacji itp.

Szkoła zajmie się również promocją najbardziej obiecujących uczniów. Najlepsze zespoły z naszej szkoły zostaną opisane w Magazynie Muzyków Gitarzysta, który objął patronat nad naszą szkołą.

Zapisy

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest posiadanie własnego instrumentu (wyjątek stanowi perkusja), oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Można uczynić to poprzez internet, lub kontaktując się z sekretariatem.

Rozkład zajęć

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych. Szkoła zapewnia nagłośnienie w czasie prób.

Zajęcia odbywają się w wymiarze 4 godzin tygodniowo, z czego 2 godziny to ćwiczenia praktyczne z zespołem w zakresie aranżacji, kompozycji, nagrywania, przygotowywania repertuaru, itp., a 2 godziny, to zajęcia teoretyczno-praktyczne dotyczące improwizacji, harmonii w muzyce rozrywkowej, interpretacji utworów itp.

Opłaty

Opłata miesięczna za kurs wg cennika pobierana jest w miesiącach wrzesień – czerwiec. Poza kursem też istnieje możliwość wykupienia dodatkowych lekcji indywidualnych gry na instrumencie (dotyczy to nie tylko uczniów naszej szkoły), cena takich lekcji zależy od stopnia zaawansowania i instrumentu.
Opłata za kurs teorii muzyki wg cennika. To kurs adresowany do muzyków grających na innych instrumentach. Chcących poznać mechanizmy muzyki rozrywkowej na różnych poziomach zaawansowania.

Dlaczego warto?

Zapewniamy

  • Wysoki poziom nauczania
  • Promocję zarówno w środowisku lokalnym, jak i w prasie ogólnopolskiej
  • Ciekawą przygodę z muzyką
  • Wiele doświadczeń związanych z występami, nagrywaniem, poznawaniem nowych ludzi z branży muzycznej (także znanych muzyków)