Spotkanie organizacyjne

Spotkanie organizacyjne odbędzie się w środę 6 września 2023 o godz. 18.oo w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie (ul. Krańcowa 7, sala Aula Prawa – wejściem głównym i w lewo), będzie też transmitowane online (link pojawi się w tym wpisie niebawem).

Wstępny plan ważnych zajęć z przedmiotu Kreatywność – kształcenie słuchu, zasady muzyki, improwizacja i kompozycja (dla uczestników pełnych kursów):

  • 1 klasa – wtorki 16.20
  • 2 klasa – wtorki 17.50
  • 3 klasa – poniedziałki 17.50
  • Zabawy z muzyką dla dzieci – poniedziałki g. 17.oo

Prosimy zabrać plany zajęć, a także prosimy o obecność rodziców w przypadku uczniów niepełnoletnich zaczynających naukę. Terminy lekcji praktycznych będą ustalone w trakcie spotkania. Dla uczniów z wyższych roczników (2,3 klasa) spotkanie jest nieobowiązkowe – plan można ustalić bezpośrednio z nauczycielem przed/po spotkaniu.

ODNOŚNIK DO SPOTKANIA ONLINE (platforma MS Teams):
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmFjYWNkZTItNWU2Mi00Y2U5LWI4ZGUtOTVjZGIzNDBmYTM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22529f826e-ecbb-437e-8094-6509add03769%22%2c%22Oid%22%3a%22db35b189-58d0-4332-8bb4-5496d5b48565%22%7d

 

Lekcje startują w czwartek 7 września zgodnie z ustalonym w środę planem. Odnośniki do zajęć ONLINE dla starszych klas pozostaną nie zmienione, a gdyby komuś nie działały (lub zgubił) to prosimy o kontakt z nauczycielem. Podobnie LOGIN i link do systemu odtwarzania nagranych lekcji.

 

Zapraszamy!