Spotkanie organizacyjne

Z powodu obostrzeń nie będzie tradycyjnego spotkania organizacyjnego. W dniach 1-2 września skontaktują się z Państwem nasi nauczyciele indywidualnie ustalając z każdym plan zajęć. W przypadku nowych uczniów – Umowy uczestnictwa będą podpisane na pierwszych zajęciach (prosimy, aby niepełnoletnim uczniom towarzyszył dorosły prawny opiekun w celu podpisania Umowy).

Zajęcia będą odbywały się stacjonarnie – tylko w uzasadnionych przypadkach (nakaz ustawowy, izolacja ucznia lub nauczyciela na kwarantannie) online.

Pierwsze zajęcia odbędą się 3 września. Normalnie w tym dniu zamiast zajęć byłoby ww. spotkanie organizacyjne, ale w związku z jego odwołaniem zaczynamy lekcje o 1 dzień wcześniej w tym roku.