Podręcznik Adama Fulary!

Od dziś DOSTĘPNA! Zrozumieć język muzyki – to ponad 300 stron o teorii muzyki widzianej oczami improwizatora. Nie jest o skalach, ani o harmonii, choć te elementy
też się tam znajdują, a ich opis jest w pewnym sensie kompletny.
To książka o elementach muzyki i używaniu wyobraźni. Inspiruje wskazując nowe drogi rozwoju (m. in. timing po raz pierwszy w polskiej książce).
Do tego multimedialny system Maestro, z przykładami w wykonaniu mistrzów sprawdzi rozumienie. Adresowana do myślących o muzyce kreatywnie: na każdym instrumencie, w dowolnym gatunku.

Książkę można nabyć bezpośrednio od Adama Fulary w naszej szkole, oraz przez internet:

https://metoda.fulara.com/#ksiazka