Ferie

Egzaminy półroczne dobiegają końca, można powiedzieć że zakończyły się sukcesem. Piątkowym uczniom gratuluję sukcesu, a trójkowi i słabsi – bierzcie się do roboty!

Ferie zimowe są czasem wolnym od zajęć dydaktycznych (3-14 luty 2014)

Leave a comment