Nowe informacje...
Dodane przez Adam Fulara dnia 09/11/2008 01:19
Zaktualizowano dwa działy: Częste pytania gdzie opisano procedury związane z dzienniczkiem ucznia, kontrolą opiekunów, oraz dodano nową porcję odnośników do stron muzycznych. W kąciku ucznia (dostępnego tylko dla uczniów) pojawiły się zasady oceniania i kryteria na poszczególne oceny.